Geslaagd Agrifestijn

Agrifestijn geslaagd Ondanks het feit dat weergoden ons op 26 augustus jongstleden niet goed gezind waren, was het Agrifestijn 2012 toch geslaagd.
Er zijn zo’n 7.000- 8.000 mensen op de been geweest die allemaal hebben genoten van de bedrijven.